Welcome to Trường Đào tạo Quốc tế

Tại sao bạn nên lựa chọn trường đào tạo quốc tế?

  1. Chương trình học được chuyển giao trực tiếp từ các trường Đại học hàng đầu ở Mỹ và trên thế giới.
  2. Giáo sư và giảng viên chính đến từ các đại học đối tác Giảng viên được huấn luyện bởi các trường đối tác uy tín hàng đầu.
  3. Sinh viên nhận được Chứng nhận Hoàn tất Môn học từ các trường Đại học Mỹ có liên kết - Một điểm cộng lớn tạo ưu thế cạnh tranh trong thị trường lao động.
  4. Nhiều hoạt động ngoại khóa, giao lưu sinh viên ASEAN và quốc tế dành cho các bạn sinh viên.

2

Sinh viên

97

Có việc làm

85

Tốt nghiệp

Đăng ký Tư vấn

Đối tác doanh nghiệp

A - Z Sitemap /
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.